Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. januára 2019, cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú

„Drahé deti! Dnes vás ako matka pozývam k obráteniu. Tento čas je pre vás, deti moje, časom ticha a modlitby. Preto nech v teple vášho srdca rastie zrnko nádeje a viery a vy, deti moje, zo dňa na deň pocítite potrebu viac sa modliť. Váš život sa stane usporiadaný a zodpovedný. Pochopíte, deti moje, že tu na zemi ste pominuteľní a pocítite potrebu byť bližšie Bohu a s láskou budete vydávať svedectvo o vašej skúsenosti stretnutia s Bohom, ktoré budete zdieľať s druhými. Som s vami a modlím sa za vás, ale nemôžem bez vášho ÁNO. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. januára 2019, cez vizionárku Mirjanu Dragičevičovú-Soldovú

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. februára 2019, cez vizionárku Mirjanu Dragičevičovú-Soldovú