Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. januára 2019, cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú

„Drahé deti! Dnes vás ako matka pozývam k obráteniu. Tento čas je pre vás, deti moje, časom ticha a modlitby. Preto nech v teple vášho srdca rastie zrnko nádeje a viery a vy, deti moje, zo dňa na deň pocítite potrebu viac sa modliť. Váš život sa stane usporiadaný a zodpovedný. Pochopíte, deti moje, že tu na zemi ste pominuteľní a pocítite potrebu byť bližšie Bohu a s láskou budete vydávať svedectvo o vašej skúsenosti stretnutia s Bohom, ktoré budete zdieľať s druhými. Som s vami a modlím sa za vás, ale nemôžem bez vášho ÁNO. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

2019

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. februára 2019, cez vizionárku Mirjanu Dragičevičovú-Soldovú