Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25.decembra 2019

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25.decembra 2019, cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú

„Drahé deti! Prinášam vám môjho Syna Ježiša, aby vás požehnal a odkryl vám svoju lásku, ktorá prichádza z nebies. Vaše srdce túži po pokoji, ktorého je na zemi čoraz menej. Preto sú ľudia ďaleko od Boha, duše sú choré a smerujú k duchovnej smrti. Som s vami, deti moje, aby som vás viedla touto cestou spásy, na ktorú vás Boh pozýva. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25.decembra 2019, výročné zjavenie Jakubovi Čolovi

„Drahé deti, dnes, v tento milostivý deň vás osobitným spôsobom pozývam, aby ste otvorili svoje srdcia a prosili Ježiša, aby upevnil vašu vieru. Deti, cez modlitbu srdcom, vieru a skutky spoznáte, čo znamená žiť úprimný kresťanský život. Častokrát, deti, váš život a vaše srdcia zachváti tma, bolesť a kríže. Nezapochybujte vo viere a nepýtajte sa prečo, pretože si myslíte, že ste sami a opustení, ale otvorte svoje srdcia, modlite sa a pevne verte. A vtedy vaše srdcia pocítia Božiu blízkosť i to, že vás Boh nikdy neopúšťa a že je v každom okamihu pri vás. Skrze modlitbu a vieru Boh odpovie na každé vaše prečo a každú vašu bolesť, tmu a kríž premení na svetlo. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. decembra 2019, cez vizionárku Mirjanu Dragičevičovú-Soldovú

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2.januára 2020, cez vizionárku Mirjanu Dragičevičovú-Soldovú