Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. júl 2019, cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú

„Drahé deti! Moje pozvanie pre vás je modlitba. Nech sa modlitba stane pre vás radosťou a vencom, ktorý vás viaže s Bohom. Deti moje, prídu pokušenia a vy nebudete silní a hriech bude vládnuť. Ale, ak ste moji, zvíťazíte, pretože vaším útočišťom bude Srdce môjho Syna Ježiša. Preto, deti moje, vráťte sa k modlitbe, kým sa vám modlitba nestane životom vo dne i v noci. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. júla 2019 cez vizionárku Mirjanu Dragičevičovú-Soldovú

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja 25. augusta 2019, cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú