Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. júla 2019 cez vizionárku Mirjanu Dragičevičovú-Soldovú

„Drahé deti, z vôle milosrdného Otca som vám dávala a ešte budem dávať viditeľné znaky mojej materinskej prítomnosti. Deti moje, to je materinská túžba po uzdravení duší. To je túžba, aby každé moje dieťa malo pravú vieru, aby zakúsilo zázračnú skúsenosť pijúc z prameňa Slova môjho Syna – Slova života. Deti moje, svetlo viery priniesol na svet môj Syn svojou láskou a obetou a ukázal vám cestu viery.

Pretože, deti moje, viera povyšuje bolesť a utrpenie. Pravá viera robí modlitbu citlivejšou, koná skutky milosrdenstva – jeden rozhovor, jeden milodar. Tie moje deti, ktoré majú vieru – pravú vieru – sú napriek všetkému šťastné, pretože žijú začiatok nebeského šťastia na zemi. Preto, deti moje, apoštoli mojej lásky, pozývam vás, aby ste dali príklad pravej viery, aby ste prinášali svetlo tam, kde je tma, aby ste žili môjho Syna. Deti moje, ako matka vám hovorím, nemôžete kráčať cestou viery a nasledovať môjho Syna bez vašich pastierov. Modlite sa, aby mali silu a lásku viesť vás. Nech sú vaše modlitby vždy s nimi. Ďakujem vám.

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovej pokoja, 25. júna 2019, cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. júl 2019, cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú