1. Domov
  2. Aktuality

Kategória: Aktuality

Aktuality
Pozvanie Panny Márie k modlitbe a pôstu (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Pozvanie Panny Márie k modlitbe a pôstu (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. februára 2021. „Drahé deti! Boh mi dovolil aj dnes byť s vami, aby som vás pozvala k modlitbe a pôstu. Žite tento čas milosti a buďte svedkami nádeje, pretože…

Aktuality
O pôsobení satana (páter Slavko Barbarić, OFM)

O pôsobení satana (páter Slavko Barbarić, OFM)

V rozhovoroch o hriechu a uzdravení z hriechu skrze sviatosť zmierenia je dobré a užitočné spomenúť si na skutočnosť, o ktorej hovorí Panna Mária vo svojich posolstvách v Medžugorí. Panna Mária hovorí jednoducho, ale jasne:…

Aktuality
Buďte svedkami nádeje (Terézia Gažiová)

Buďte svedkami nádeje (Terézia Gažiová)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. februára 2021. „Drahé deti! Boh mi dovolil aj dnes byť s vami, aby som vás pozvala k modlitbe a pôstu. Žite tento čas milosti a buďte svedkami nádeje, pretože…

Aktuality
Nepretržitá modlitba a pôst za Slovensko

Nepretržitá modlitba a pôst za Slovensko

Milí priatelia,  pozývame vás pripojiť sa k nepretržitej modlitbe a pôstu za Slovensko, za odvrátenie všetkého zla, ochranu a požehnanie našej krajiny.  Panna Mária v Medžugorí nás pozýva:  „Modlitbou a pôstom môžete zastaviť aj vojny…

Aktuality
Meditácie na pôstne obdobie

Meditácie na pôstne obdobie

Drahí priatelia, počas pôstneho obdobia každú stredu od Popolcovej stredy 17.2.2021 farnosť Medžugorie v spolupráci s Informačným centrom MIR Medžugorie bude vysielať Meditácie na pôstne obdobie. Môžete ich sledovať každú stredu po večernom modlitbovom programe…

Aktuality
Zasvätenie sa Najsvätejšej Trojici prostredníctvom Panny Márie

Zasvätenie sa Najsvätejšej Trojici prostredníctvom Panny Márie

Pokoj a dobro z Medžugoria! Drahí priatelia, pozývame vás zúčastniť sa 33-dňových duchovných cvičení on-line: Zasvätenie sa Najsvätejšej Trojici prostredníctvom Panny Márie. Pozvite svojich blízkych, známych, priateľov, obnovte si zasvätenie s celou rodinou. 33-dennú prípravu…

Aktuality
27. MEDZINÁRODNÁ DUCHOVNÁ OBNOVA PRE ORGANIZÁTOROV PÚTÍ, VEDÚCICH CENTIER POKOJA A MEDŽUGORSKÝCH MODLITBOVÝCH A CHARITATÍVNYCH SKUPÍN

27. MEDZINÁRODNÁ DUCHOVNÁ OBNOVA PRE ORGANIZÁTOROV PÚTÍ, VEDÚCICH CENTIER POKOJA A MEDŽUGORSKÝCH MODLITBOVÝCH A CHARITATÍVNYCH SKUPÍN

Kvôli pandemickej situácii sme duchovnú obnovu presunuli na nový termín a to od 7. – 11. septembra 2021. Aj keď je medzinárodná duchovná obnova odložená, organizátori sa vám prihovoria prostredníctvom priameho prenosu 14. marca 2021 po…