Novéna pred sviatkom Božieho milosrdenstva

Drahí priatelia,

pripravme sa spoločne na Sviatok Božieho milosrdenstva 24.04.2022.

Začnime novénou, ktorá sa začína na Veľký piatok a končí sa v sobotu pred nedeľou Božieho Milosrdenstva.
Pán Ježiš o tomto dni hovoril sv. sestre Faustíne: „Ktorá duša pristúpi k sv. spovedi a sv. prijímaniu, dosiahne úplné odpustenie vín a trestov. V tento deň sú otvorené všetky Božie pramene, cez ktoré plynú milosti“ (Dn. 699).

Pán mi povedal, aby som sa korunku modlila počas deviatich dní pred sviatkom milosrdenstva. Začínať sa má na Veľký piatok. – V tejto novéne udelím dušiam všetky milosti (Dn.795).

Aby sme mohli využiť tieto veľké dary, prejavme Bohu svoju dôveru týmito jednoduchými slovami: „Ježišu dôverujem ti“ a preukážme milosrdenstvo blížnym.

Modlitbou korunky môžeme vyprosiť všetko, ak je to v súlade s Božou vôľou.„Dcéra moja, povzbudzuj duše, aby sa modlili korunku, ktorú som ti odovzdal. Keď sa budú modliťtúto korunku, rád im dám všetko, o čo ma budú prosiť“ (Dn. 1541). „Ňou vyprosíš všetko, ak to, o čo prosíš, bude v zhode s mojou vôľou“ (Dn. 1731).

Text novény nájdete:

https://www.chcemsamodlit.sk/deviatnik-k-boziemu-milosrdenstvu

Video nahrávky najdete: 

https://www.youtube.com/c/SvetloMariino

Spojení s vami v modlitbe,

Svetlo Máriino

Predchádzajúce

14.04.2022

Ďalej

Novéna pred sviatkom Božieho milosrdenstva – 1.deň