Novéna pred sviatkom Božieho milosrdenstva

Drahí priatelia,

pripravme sa spoločne na Sviatok Božieho milosrdenstva 11.04.2021.

Začnime novénou, ktorá sa začína na Veľký piatok a končí sa v sobotu pred nedeľou Božieho Milosrdenstva.
Pán Ježiš o tomto dni hovoril sv. sestre Faustíne: „Ktorá duša pristúpi k sv. spovedi a sv. prijímaniu, dosiahne úplné odpustenie vín a trestov. V tento deň sú otvorené všetky Božie pramene, cez ktoré plynú milosti“ (Dn. 699).

Aby sme mohli využiť tieto veľké dary, prejavme Bohu svoju dôveru týmito jednoduchými slovami: „Ježišu dôverujem ti“ a preukážme milosrdenstvo blížnym.

Modlitbou korunky môžeme vyprosiť všetko, ak je to v súlade s Božou vôľou.„Dcéra moja, povzbudzuj duše, aby sa modlili korunku, ktorú som ti odovzdal. Keď sa budú modliťtúto korunku, rád im dám všetko, o čo ma budú prosiť“ (Dn. 1541). „Ňou vyprosíš všetko, ak to, o čo prosíš, bude v zhode s mojou vôľou“ (Dn. 1731).

Text novény:

https://www.chcemsamodlit.sk/deviatnik-k-boziemu-milosrdenstvu/

Spojení s vami v modlitbe,

Svetlo Máriino

Predchádzajúce

31.03.2021

Ďalej

1.04.2021