Sviatok Božieho milosrdenstva 7.4.2024

Drahí priatelia,

Pripravme sa na sviatok Božieho milosrdenstva 7.4.2024.

Druhá veľkonočná nedeľa je nedeľa Božieho milosrdenstva – sviatok, ktorý si prial Pán Ježiš.

Túžim, aby prvá  nedeľa po Veľkej noci bola sviatkom milosrdenstva (Den. 299). Túžim, aby sviatok milosrdenstva bol úkrytom a útočišťom pre všetky duše, zvlášť pre úbohých  hriešnikov. V ten deň je otvorené vnútro môjho milosrdenstva. Vylievam celé more milostí na duše, ktoré sa  priblížia k prameňu môjho milosrdenstva. Duša, ktorá  pristúpi k svätej spovedi a svätému prijímaniu, dosiahne úplné odpustenie vín a trestov. V tento deň sú otvorené všetky Božie pramene, cez ktoré plynú milosti (Den. 699). 

Ježiš nám dal veľké prísľuby:   OTVÁRA BRÁNY NEBA HRIEŠNIKOM!

UDEĽUJE ÚPLNÉ ODPUSTENIE VÍN A TRESTOV. Táto milosť je väčšia ako úplné odpustky. Tie pozostávajú len v odpustení dočasných trestov za učinené hriechy, ale nie sú nikdy odpustením samotných vín.

TÁTO MILOSŤ JE VÄČŠIA AKO  MILOSŤ SVIATOSTI, OKREM KRSTU. 

V PRÍSĽUBOCH KRISTUS SPOJIL ODPUSTENIE VÍN A TRESTOV S PRIJATÝM SVÄTÝM PRIJÍMANÍM NA SVIATOK MILOSRDENSTVA, ČIŽE Z TOHTO POHĽADU JU POVÝŠIL NA ÚROVEŇ „DRUHÉHO KRSTU“.

Ako dosiahnuť tieto veľké milosti?

1.    Na sviatok milosrdenstva treba pristúpiť k svätému prijímaniu

2.    Spoveď nemusí byť v ten deň je však dôležité byť v stave milosti posväcujúcej

3.    Zrieknuť sa hriechu, nebyť k nemu pripútaný

4.    Dôverovať Bohu / modlitba plná dôvery: Boh ma miluje a vie čo je pre mňa dobré.

5.    Vykonať skutok milosrdenstva z lásky k Bohu môže to byť modlitba, slovo, dobrý skutok

VIAC TU: https://www.milosrdenstvo.sk/sviatok-milosrdenstva/?wide=true#more-32 

 Vyprosujme milosrdenstvo pre celý svet, zvlášť  pre naše Slovensko.

V modlitbe sme spojení s vami tu v Medžugorí pri Kráľovnej pokoja.

Spoločenstvo Svetlo Máriino.

Predchádzajúce

MODLITBOVÝ PROGRAM V MEDŽUGORÍ POČAS SVÄTÉHO TÝŽDŇA A NA VEĽKÚ NOC

Ďalej

Novéna pred sviatkom Božieho milosrdenstva