1. Domov
  2. Aktuality

Kategória: Úvahy pre modlitbové skupiny

Aktuality
Boh je láska a sloboda (páter Ljubo Kurtovič OFM)

Boh je láska a sloboda (páter Ljubo Kurtovič OFM)

            V posolstve z minulého mesiaca nás Panna Mária pozvala, kto vie už koľký raz, k modlitbe. V modlitbe prijímame od Boha silu vydávať svedectvo a vydávajúc svedectvo a žijúc vieru, radosť napĺňa naše srdce. Z tej radosti sa rodí túžba po…

Aktuality
Túžte po nebi (pater Ljubo Kurtović, OFM)

Túžte po nebi (pater Ljubo Kurtović, OFM)

               V augustovom posolstve nás Panna Mária pozýva byť svojím životom radosťou a pokojom pre druhých. Pozýva nás, aby sme vydávali svedectvo o svojej viere. Druhým môžeme dať len to, čo máme. Môžeme im dať pokoj, radosť a nebo…

Aktuality
Pristúp ku kňazovi (pater Slavko Barbarić, OFM)

Pristúp ku kňazovi (pater Slavko Barbarić, OFM)

 – Otče, požehnaj ma, aby som sa vyspovedal podľa Božej vôle a podľa pokynov svätej Cirkvi. Poslednýkrát som sa spovedal/a … (poviem približne kedy som bol naposledy na spovedi). Potom vyznávam hriechy a žiadam o radu. Počúvam, čo…

Aktuality
Čaká vás večnosť (Terézia Gažiová)

Čaká vás večnosť (Terézia Gažiová)

Často sa stretáme s pálčivými otázkami, ktoré prináša situácia vo svete. Pýtajú sa nás, čo hovorí Panna Mária v Medžugorí o covide, očkovaní, testovaní, nepokoji a chaose s tým spojeným. Panna Mária sústreďuje náš pohľad na večnosť. To, čo…

Aktuality
Svojimi životmi vydávajte svedectvo (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Svojimi životmi vydávajte svedectvo (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. augusta 2021, cez vizionárku Mariju Lunettiovú „Drahé deti! S radosťou vás, deti moje, všetkých, ktorí ste odpovedali na moje pozvanie, pozývam, aby ste boli radosťou a pokojom. Svojimi životmi…

Aktuality
Spovedníkova modlitba (páter Slavko Barbarić, OFM)

Spovedníkova modlitba (páter Slavko Barbarić, OFM)

  Duch Pána, Jahveho, je na mne, pretože ma Pán pomazal, poslal ma hlásať radosť ubitým, obviazať zlomených srdcom, zajatcom ohlásiť slobodu a spútaným oslobodenie. Ohlásiť rok Pánovej milosti a deň pomsty nášho Boha na…

Aktuality
Je čas byť odbleskom Máriinej lásky (Terézia Gažiová)

Je čas byť odbleskom Máriinej lásky (Terézia Gažiová)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. augusta 2021, cez vizionárku Mariju Lunettiovú „Drahé deti! S radosťou vás, deti moje, všetkých, ktorí ste odpovedali na moje pozvanie, pozývam, aby ste boli radosťou a pokojom. Svojimi životmi…

Aktuality
Vďaka ti za stvorenia ( páter Slavko Barbarič, OFM )

Vďaka ti za stvorenia ( páter Slavko Barbarič, OFM )

Vďaka ti za stvorenia Z pňa Jesseho vypučí ratolesť a z jeho koreňov výhonok vykvitne. A spočinie na ňom duch Pánov: duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a bohabojnosti; a naplní…

Aktuality
Buďte modlitbou ( páter Ljubo Kurtovič, OFM )

Buďte modlitbou ( páter Ljubo Kurtovič, OFM )

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. júla 2021, cez vizionárku Mariju Lunettiovú „Drahé deti! Pozývam vás, aby ste boli modlitbou za všetkých, ktorí sa nemodlia. Deti moje, svojimi životmi vydávajte svedectvo radosti, že ste moji,…

Aktuality
Buďte láskou mojej lásky (Terézia Gažiová)

Buďte láskou mojej lásky (Terézia Gažiová)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. júla 2021, cez vizionárku Mariju Lunettiovú „Drahé deti! Pozývam vás, aby ste boli modlitbou za všetkých, ktorí sa nemodlia. Deti moje, svojimi životmi vydávajte svedectvo radosti, že ste moji,…