1. Domov
  2. Aktuality

Kategória: Úvahy pre modlitbové skupiny

Aktuality
Vďaka ti za mojich blížnych (páter Slavko Barbarič, OFM)

Vďaka ti za mojich blížnych (páter Slavko Barbarič, OFM)

Vďaka ti za mojich blížnych Preto odložte lož a hovorte pravdu každý so svojím blížnym, veď sme si navzájom údmi.Hnevajte sa, ale nehrešte! Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom;a nedávajte miesto diablovi!Kto kradol, nech už nekradne, ale…

Aktuality
Moje srdce je radostné (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Moje srdce je radostné (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. júna 2021, cez vizionárku Mariju Lunettiovú „Drahé deti! Moje srdce je radostné, pretože počas týchto rokov vidím vašu lásku a otvorenosť pre moje pozvanie. Dnes vás všetkých pozývam: modlite sa…

Aktuality
Modlite sa so mnou (Terézia Gažiová)

Modlite sa so mnou (Terézia Gažiová)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. júna 2021, cez vizionárku Mariju Lunettiovú „Drahé deti! Moje srdce je radostné, pretože počas týchto rokov vidím vašu lásku a otvorenosť pre moje pozvanie. Dnes vás všetkých pozývam: modlite sa…

Páter Slavko Barbarič, OFM
Vďaka ti za dar života! (páter Slávko Barbarić, OFM)

Vďaka ti za dar života! (páter Slávko Barbarić, OFM)

Preto hovorím a dosvedčujem v Pánovi: Už nežite, ako žijú pohania, v márnosti svojho zmýšľania, so zatemneným rozumom, odcudzení Božiemu životu pre nevedomosť, ktorá sa ich zmocnila, a pre zaslepenosť ich srdca. Oni otupeli a…

Páter Ljubo Kurtovič, OFM
Vráťte sa k Bohu (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Vráťte sa k Bohu (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

V aprílovom posolstve nás Panna Mária povzbudzovala a podnecovala v týchto časoch skúšky, ktoré všetci žijeme, na vieru v Pána. Sľubuje nám svoju blízkosť, príhovor a sprevádzanie na ceste svätosti. Ona svoju vieru žila pevne…

Terézia Gažiová
Pod Máriiným pohľadom (Terézia Gažiová)

Pod Máriiným pohľadom (Terézia Gažiová)

„Pozerám sa na vás“… začína svoje posolstvo Panna Mária. „Pre mňa sú počas zjavenia najkrajšie Máriine oči.“ Opisuje nám svoju skúsenosť zo stretnutí s Pannou Máriou počas zjavení vizionár Jakub. „Keď sa pozerám do jej…

Aktuality
Vďačnosť voči Bohu (páter Slávko Barbarić, OFM)

Vďačnosť voči Bohu (páter Slávko Barbarić, OFM)

A buďte vďační! Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poúčajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne. A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko…

Aktuality
Nech sa vaša viera nezakolíše (páter Ljubo Kurtović, OFM)

Nech sa vaša viera nezakolíše (páter Ljubo Kurtović, OFM)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. apríla 2021, cez vizionárku Mariju Lunettiovú „Drahé deti! Dnes vás pozývam vydávať svedectvo o vašej viere vo farbách jari. Nech je to viera nádeje a odvahy. Nech sa, deti…

Aktuality
Sprevádzam vás na ceste svätosti (Terézia Gažiová)

Sprevádzam vás na ceste svätosti (Terézia Gažiová)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. apríla 2021, cez vizionárku Mariju Lunettiovú „Drahé deti! Dnes vás pozývam vydávať svedectvo o vašej viere vo farbách jari. Nech je to viera nádeje a odvahy. Nech sa, deti…

Aktuality
Kto sa modlí, nebojí sa (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Kto sa modlí, nebojí sa (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. marca 2021 „Drahé deti! Aj dnes som s vami, aby som vám povedala: deti moje, kto sa modlí, nebojí sa budúcnosti a nestráca nádej. Vy ste vyvolení, aby ste…