Vytvárajte modlitbové skupiny (Terézia Gažiová)

„Hľa, teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy!“ (2 Kor 6, 2) môžeme neustále opakovať, keď sa pozeráme na takmer 43 rokov zjavení Panny Márie v Medžugorí. „Otvorte svoje srdcia. Toto je milostivý čas, kým som s vami, využite ho. Povedzte: Toto je čas pre moju dušu,“ povedala nám Panna Mária 25. apríla 2007.

Keď vidíme koľko plodov darovalo svetu Medžugorie, v srdci niet iných slov iba slová vďaky a modlitby. Ďakujeme ti, Pane, za to, že ešte stále trvá tento čas milosti. Pomôž nám využiť tento milostivý čas, aby sme rozpoznali čas tvojho navštívenia.

Dnes nás Mária znovu pozýva k modlitbe srdcom. Teda stretávať sa s Ježišom ako ona, ako svätí a ako jeho priatelia. Modliť sa srdcom znamená uveriť, že ani jedna modlitba nezostane bez odpovede. Lebo veríme Bohu, ktorému je daná všetka moc na nebi a na zemi.

Mária nás vo svojich posolstvách učí: „Modlite sa srdcom i citmi. Modliť sa znamená myslieť na Ježišovu lásku a obetu. Modliť sa znamená milovať, dávať, trpieť a obetovať; pozývam vás k úprimnej modlitbe srdcom, nech je každá vaša modlitba stretnutím s Bohom. V každej práci a v každodennom živote postavte Boha na prvé miesto!; obnovte svoju osobnú modlitbu a zvláštnym spôsobom proste Ducha Svätého, aby vám pomohol modliť sa srdcom.“

Modlitba bez srdca, iba z povinnosti a iných príčin, nás robí nepríťažlivými farizejmi. Modlitba srdcom nás mení. Modlitba srdcom nás robí dobrými, krásnymi, príťažlivými. Jeden človek, ktorý sa stretá v srdci s Bohom v láske, môže pritiahnuť tisíce ďalších. To je Máriina škola. Svet sa začína meniť vtedy, keď sa začneme meniť my. 

Jedno malé dievčatko pozorovalo modlitbovú skupinu pri modlitbe. Po modlitbe vykríklo: „Keby ste sa videli, akí ste krásni, keď sa modlíte!“

Aby sme rástli v modlitbe srdcom, je potrebné stretávať sa s tými, ktorí majú podobnú túžbu. Mária na to myslela už od začiatku svojich zjavení v Medžugorí, keď nás pozvala zakladať modlitbové spoločenstvá. V priebehu celých rokov svojich zjavení zdôrazňuje, že prvou modlitbovou skupinou má byť rodina. A potom máme vytvárať modlitbové skupiny priateľov, ktorí majú spoločný cieľ.

Mária nás i dnes vracia tam, kde sa nachádza prvotný model modlitbového spoločenstva. To je návrat do Evanjelia, keď Ježiš pozval spomedzi ostatných dvanásť apoštolov.

Modlitbové spoločenstvo je miesto, kde sa rastie s Ježišom a Máriou. My si vyberáme, kde chceme rásť, v čom chceme rásť, čomu sa chceme venovať. Mária nás volá: „Vytvárajte modlitbové skupiny, v ktorých sa budete povzbudzovať k dobru a rásť v radosti“.

Zdravá modlitbová skupina sa sýti zdravým pokrmom, rozjímaním Božieho slova. Modlitbová skupina je podobná i skupine učeníkov s Máriou po Ježišovej smrti, keď s nimi zotrvávala na modlitbách. Tak veľmi potrebujeme i my v tejto dobe nachádzať spoločnú reč modlitby s tými, ktorí majú podobné záujmy. Potrebujeme sa navzájom. Mária si praje, aby sme ju nasledovali: „Deti moje, navzájom sa povzbudzujte k modlitbe srdcom, aby modlitba naplnila váš život a takto každým dňom, deti moje, budete predovšetkým svedkami slúženia: Bohu v adorácii a blížnemu v núdzi. Prihováram sa za vás všetkých, deti moje, a všetkých vás pozývam k obráteniu. Ak sa vy obrátite, aj všetci okolo vás sa obnovia a modlitba sa im stane radosťou“. Toto sa deje v modlitbových skupinách, do ktorých nás pozýva Mária.

Modlitba: Nebeský Otče, ďakujem ti za Máriu, za jej zjavenia, za 43 rokov milostivého času. Zošli na nás svojho Ducha Svätého, aby nás obnovil a prebudil v nás túžbu modliť sa srdcom. Mária, ty nám hovoríš, že sme ďaleko. Pomôž nám byť blízko, celkom blízučko tvojho srdca, ktoré chce zvíťaziť. Nech sa naše srdcia otvoria pre spoluprácu s tebou a zahoria túžbou po zotrvávaní na modlitbe s tebou za pokoj, na tvoje úmysly. Veríme v silu a moc spoločnej modlitby s tebou, Mária. Pomôž nám rozhodnúť sa pre obrátenie, pre cestu svätosti a nádeje, aby nám Boh daroval hojnosť pokoja, tak ako si to praješ. Amen.

Predchádzajúce

Príprava na omšu. Bolestné tajomstvá (pokračovanie) (Páter Slavko Barbarič, OFM)

Ďalej

33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 9. deň