Vediem vás a milujem (Terézia Gažiová)

Mária sa raduje a ďakuje Bohu za to, že jej dovoľuje milovať nás a viesť. Znovu nám vyznáva svoju materinskú lásku a vťahuje do nej každého z nás. „Deti moje, buďte láskou mojej lásky“, hovorí nám v jednom posolstve. Pozvaní sme radovať sa, ďakovať Bohu, milovať a viesť druhých ako ona.

Všetci máme skúsenosť, že slová vyslovené s láskou radi počúvame a prijímame. V tejto rozbúrenej, nepokojnej dobe tak veľmi potrebujeme počuť upokojujúci hlas lásky.

Mária chce upokojovať svet prostredníctvom nás. Konkrétne a jasne nám ukazuje ako sa máme správať v aktuálnom čase boja o pokoj vo vlastnom srdci, rodine i vo svete.

Dáva nám nepremožiteľné prostriedky:

– Vrátiť sa k modlitbe v rodine,

– postaviť Sväté písmo na viditeľné miesto a čítať ho každý deň,

– milovať Boha nadovšetko  a bude nám dobre na zemi.

Toto je Máriina stratégia od čias, keď zostala po Ježišovej smrti s vystrašenými deťmi sama. V Písme čítame, že sa spolu s nimi zhromažďovala na spoločnej modlitbe. V Medžugorí nám opakuje, že prvou modlitbovou skupinou sa má stať naša rodina. Vo svete sa pevná a bezpečná pôda pod nohami buduje v rodine a to modlitbou a načúvaním Svätého písma.

Toto posolstvo je odpoveďou pre všetky rodiny, ktoré sú v kríze, pod útokmi. Často sa stretáme s ťažkosťami, ako napríklad: So mnou sa nikto v rodine nechce modliť. Alebo vidíme, že rodina je zachvátená závislosťami, ťažkými hriechmi, akoby v nej neexistovalo ani kúsoček svetla, alebo hrozí rozvod, alebo sú v rodine časté hádky.

Mária myslí na všetko. Keď nemáme v rodine nikoho, kto by sa chcel s nami modliť, pozýva nás vytvoriť modlitbovú skupinu s priateľmi, ktorí majú možno taký istý problém. Začnime sa spolu s nimi modliť za spoločný úmysel – aby sa v našich rodinách obnovila spoločná modlitba.

V istej rodine bol veľký nepokoj kvôli tomu, že dvaja bratia sa neznášali, doslova sa už nenávideli. Nemali sa radi, ustavične sa hádali, napätie narastalo. Celá rodina sa snažila o zmierenie medzi nimi, ale bez výsledku. Potom sa všetci rozhodli postiť za to, aby sa ich srdcia otvorili pre Božiu lásku. Deti sa počas prázdnin rozhodli na tento úmysel zrieknuť používania telefónu. Verím, že táto modlitba a pôst budú vypočuté. O pokoj v našich srdciach, rodinách vo svete máme zabojovať modlitbou a pôstom, tak ako nás učí Panna Mária.

Nedávno nás Panna Mária pozvala modliť sa za tých, ktorí sú závislí na rôznych masmediálnych prostriedkoch, aby sa ich srdcia otvorili pre milosť modlitby. Mnoho je prekážok, ktoré bránia rodine stretať sa na spoločnej modlitbe. Musíme s tým rátať a nedať sa znechutiť.

Modlitba v rodine má byť na prvom mieste a nech nedovolí, aby „práca a každodenné povinnosti udusili ducha modlitby“, povedala Panna Mária v jednom posolstve.

Modlitba v rodine má byť ráno i večer. Ráno sa rozhodujeme pre Boha, aby nás sprevádzal a viedol podľa svojej svätej vôle, večer ďakujeme za všetko, čo sme s ním prežili. Ráno si máme prečítať evanjelium na dnes a rozhodnúť sa žiť podľa neho. Božie slovo vystavené na viditeľnom mieste nás vyprevádza, keď z domu odchádzame a víta nás, keď sa domov vraciame. Mária nám hovorí: „Dajte, deti moje, Sväté písmo na viditeľné miesto vo svojich rodinách, čítajte ho a prežívajte. Poučujte svoje deti, pretože ak vy deťom nedáte príklad, upadnú do bezbožnosti. Uvažujte a modlite sa, a potom sa narodí Boh vo vašom srdci a vaše srdce naplní radosť”.

„Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo“ (Jn 14, 15), povedal Ježiš. To isté nám opakuje aj Mária: „Milujte Boha nadovšetko, aby vám bolo dobre na zemi“.

Modlitba: Nebeský Otče, ďakujeme ti za to, že dovoľuješ Márii byť s nami. Ďakujeme ti za tvoj hlas lásky, ktorý sa prostredníctvom nej ešte stále ozýva nad touto zemou. Pomôž nám poslúchnuť a vrátiť sa k modlitbe v našich rodinách, k čítaniu Svätého písma, aby sme boli chránení pred každým útokom. Zjednotení na modlitbách so všetkými, ktorí milujú a privádzajú druhých k modlitbe, prosíme za pokoj v našich srdciach, rodinách a vo svete. Amen.

 

Predchádzajúce

Máriina modlitba pred omšou (Páter Slavko Barbarič, OFM)

Ďalej

Vráťte sa k modlitbe v rodine (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)