29. deň 21.11.2020

„Myslieť a rozjímať o Kristovi, ktorý trpí, stretať sa s ním a prebývať s ním, znamená odkrývať pravú lásku a v nej neustále rásť.“ (V škole lásky)

  1. Spoločný úmysel: páter Slavko, prihováraj sa za nás, aby sa uskutočnili Máriine plány a jej úmysly s nami i prostredníctvom nás.
  2. Osobný úmysel.

Zdravas Mária, Sláva Otcu… páter Slavko, prihováraj sa za nás!

Predchádzajúce

28.deň 20.11.2020

Ďalej

30. deň 22.11.2020