31. deň 23.11.2020

„Skúšky sú pozvaním, aby sme sa buď k Bohu vrátili, alebo sa mu ešte viac otvorili. Aby sme sa neukolísali v našich programoch a nestratili sa na našich cestách. Skúšky očisťujú ľudské úmysly.“  (V škole lásky)

  1. Spoločný úmysel: páter Slavko, prihováraj sa za nás, aby sa uskutočnili Máriine plány a jej úmysly s nami i prostredníctvom nás.
  2. Osobný úmysel.

Zdravas Mária, Sláva Otcu… páter Slavko, prihováraj sa za nás!

Predchádzajúce

30. deň 22.11.2020

Ďalej

20. výročie smrti pátra Slavka Barbariča