26. deň 18.11.2020

„Keď niet lásky, všetky dvere sú doširoka otvorené zlu a hriechu. Všetky vojny, konflikty v rodinách i medzi jednotlivcami, všetok nedostatok, nespravodlivosti, vraždy, potraty – všetko je to následok nedostatku lásky voči životu a Darcovi života, Stvoriteľovi všetkého.“

  1. Spoločný úmysel: páter Slavko, prihováraj sa za nás, aby sa uskutočnili Máriine plány a jej úmysly s nami i prostredníctvom nás.
  2. Osobný úmysel.

Zdravas Mária, Sláva Otcu… páter Slavko, prihováraj sa za nás!

Predchádzajúce

25. deň 17.11.2020

Ďalej

27. deň 19.11.2020