25. deň 17.11.2020

„Kresťan je na ceste svätosti a svojím životom oddeleným od hriechu a zla pomáha iným rozhodnúť sa zanechať zlo…“

  1. Spoločný úmysel: páter Slavko, prihováraj sa za nás, aby sa uskutočnili Máriine plány a jej úmysly s nami i prostredníctvom nás.
  2. Osobný úmysel.

Zdravas Mária, Sláva Otcu… páter Slavko, prihováraj sa za nás!

Predchádzajúce

24. deň 16.11.2020

Ďalej

26. deň 18.11.2020