24. deň 16.11.2020

„Kto je slobodný a miluje, bude mať vo svojom srdci pokoj a ticho, vďaka ktorému sa stane schopným počuť iných okolo seba a počuť Boha.“

  1. Spoločný úmysel: páter Slavko, prihováraj sa za nás, aby sa uskutočnili Máriine plány a jej úmysly s nami i prostredníctvom nás.
  2. Osobný úmysel.

Zdravas Mária, Sláva Otcu… páter Slavko, prihováraj sa za nás!

Predchádzajúce

23. deň 15.11.2020

Ďalej

25. deň 17.11.2020