23. deň 15.11.2020

„Svätosť je pozvanie ku konkrétnemu životu v láske k Bohu a bratom. Znamená to predovšetkým uzdravenie vzťahu s Bohom a ľuďmi a rast v láske, viere a nádeji.“

  1. Spoločný úmysel: páter Slavko, prihováraj sa za nás, aby sa uskutočnili Máriine plány a jej úmysly s nami i prostredníctvom nás.
  2. Osobný úmysel.

Zdravas Mária, Sláva Otcu… páter Slavko, prihováraj sa za nás!

Predchádzajúce

22. deň 14.11.2020

Ďalej

24. deň 16.11.2020