22. deň 14.11.2020

„Kto neodpúšťa, jeho láska je krátkodobá a podmienená mnohými podmienkami.“

  1. Spoločný úmysel: páter Slavko, prihováraj sa za nás, aby sa uskutočnili Máriine plány a jej úmysly s nami i prostredníctvom nás.
  2. Osobný úmysel.

Zdravas Mária, Sláva Otcu… páter Slavko, prihováraj sa za nás!

Predchádzajúce

21. deň 13.11.2020

Ďalej

23. deň 15.11.2020