21. deň 13.11.2020

„Milovať a byť milovaný je základná a najhlbšia túžba každého človeka.“

  1. Spoločný úmysel: páter Slavko, prihováraj sa za nás, aby sa uskutočnili Máriine plány a jej úmysly s nami i prostredníctvom nás.
  2. Osobný úmysel.

Zdravas Mária, Sláva Otcu… páter Slavko, prihováraj sa za nás!

Predchádzajúce

20.deň 12.11.2020

Ďalej

22. deň 14.11.2020