27. deň 19.11.2020

„Všetko, čo budeš robiť, nerob preto, aby ťa ľudia milovali, pretože ľudia nie vždy milujú, a budeš sklamaný. Ale všetko, čo budeš robiť, rob z lásky k ľuďom.“

  1. Spoločný úmysel: páter Slavko, prihováraj sa za nás, aby sa uskutočnili Máriine plány a jej úmysly s nami i prostredníctvom nás.
  2. Osobný úmysel.

Zdravas Mária, Sláva Otcu… páter Slavko, prihováraj sa za nás!

Predchádzajúce

26. deň 18.11.2020

Ďalej

28.deň 20.11.2020