19. deň 11.11.2020

„Robiť niečo srdcom neznamená nič iné ako robiť to s láskou. Robiť to odovzdane, dôstojne, sústredene…“

  1. Spoločný úmysel: páter Slavko, prihováraj sa za nás, aby sa uskutočnili Máriine plány a jej úmysly s nami i prostredníctvom nás.
  2. Osobný úmysel.

Zdravas Mária, Sláva Otcu… páter Slavko, prihováraj sa za nás!

Predchádzajúce

18. deň 10.11.2020

Ďalej

20.deň 12.11.2020