18. deň 10.11.2020

„Kto miluje Boha, nájde si čas byť s ním. Ale kto ho nemiluje, vždy si nájde niečo dôležitejšie a súrnejšie a nebude mať čas na stretnutie s Bohom.“

  1. Spoločný úmysel: páter Slavko, prihováraj sa za nás, aby sa uskutočnili Máriine plány a jej úmysly s nami i prostredníctvom nás.
  2. Osobný úmysel.

Zdravas Mária, Sláva Otcu… páter Slavko, prihováraj sa za nás!

Predchádzajúce

17. deň 9.11. 2020

Ďalej

19. deň 11.11.2020