17. deň 9.11. 2020

„Vybojovať si vnútornú slobodu a lásku je ťažšie ako sa zbaviť jedného vonkajšieho nepriateľa. Nikto a nič nemôže človeka ohroziť viac ako on sám.“

  1. Spoločný úmysel: páter Slavko, prihováraj sa za nás, aby sa uskutočnili Máriine plány a jej úmysly s nami i prostredníctvom nás.
  2. Osobný úmysel.

Zdravas Mária, Sláva Otcu… páter Slavko, prihováraj sa za nás!

Predchádzajúce

16. deň 8.11.2020

Ďalej

18. deň 10.11.2020