16. deň 8.11.2020

„Sebecký postoj k darom je pre človeka najnebezpečnejším klamom. Ten, kto daruje darované, bude každým dňom viac a viac obsypaný darmi, bude bohatší, pokojnejší a šťastnejší.“

  1. Spoločný úmysel: páter Slavko, prihováraj sa za nás, aby sa uskutočnili Máriine plány a jej úmysly s nami i prostredníctvom nás.
  2. Osobný úmysel.

Zdravas Mária, Sláva Otcu… páter Slavko, prihováraj sa za nás!

Predchádzajúce

15. deň 7.11.2020

Ďalej

17. deň 9.11. 2020