15. deň 7.11.2020

„Tak ako je nemožné predstaviť si rodinu, v ktorej sa nerozpráva, rovnako je nemožné predstaviť si kresťanskú rodinu, v ktorej sa spoločne nemodlí.“ 

  1. Spoločný úmysel: páter Slavko, prihováraj sa za nás, aby sa uskutočnili Máriine plány a jej úmysly s nami i prostredníctvom nás.
  2. Osobný úmysel.

Zdravas Mária, Sláva Otcu… páter Slavko, prihováraj sa za nás!

Predchádzajúce

Svetlo Máriino. November 2020

Ďalej

Zvuková nahrávka zamyslenia nad posolstvom z 25. októbra 2020