14. deň 6.11.2020

„Človek nemusí hľadať šťastie. Šťastie nie je cieľ. Ono je plod. Plod slúženia a obety za druhých.“

  1. Spoločný úmysel: páter Slavko, prihováraj sa za nás, aby sa uskutočnili Máriine plány a jej úmysly s nami i prostredníctvom nás.
  2. Osobný úmysel.

Zdravas Mária, Sláva Otcu… páter Slavko, prihováraj sa za nás!

Predchádzajúce

13. deň 5.11.2020

Ďalej

15. deň 7.11.2020