13. deň 5.11.2020

„Postiť sa znamená oslobodiť sa od pozemského a nedovoliť pozemským veciam, aby nám zahmlili pohľad na večnosť.“

  1. Spoločný úmysel: páter Slavko, prihováraj sa za nás, aby sa uskutočnili Máriine plány a jej úmysly s nami i prostredníctvom nás.
  2. Osobný úmysel.

Zdravas Mária, Sláva Otcu… páter Slavko, prihováraj sa za nás!

Predchádzajúce

12. deň 4.11.2020

Ďalej

14. deň 6.11.2020