12. deň 4.11.2020

„Ani modlitba, ani pôst nemôžu zameniť činorodú lásku. Modlitba a pôst umožňujú človeku byť činorodým.“

  1. Spoločný úmysel: páter Slavko, prihováraj sa za nás, aby sa uskutočnili Máriine plány a jej úmysly s nami i prostredníctvom nás.
  2. Osobný úmysel.

Zdravas Mária, Sláva Otcu… páter Slavko, prihováraj sa za nás!

Predchádzajúce

11. deň 3.11.2020

Ďalej

13. deň 5.11.2020