11. deň 3.11.2020

„Kto nie je s Ježišom v utrpení, ten ťažko vojde do tajomstva lásky, ktorá trpí a ktorá víťazí vzkriesením.“

  1. Spoločný úmysel: páter Slavko, prihováraj sa za nás, aby sa uskutočnili Máriine plány a jej úmysly s nami i prostredníctvom nás.
  2. Osobný úmysel.

Zdravas Mária, Sláva Otcu… páter Slavko, prihováraj sa za nás!

Predchádzajúce

10. deň 2.11.2020

Ďalej

12. deň 4.11.2020