7. deň 30.10.2020

„Ten, kto viac miluje, je vo svojom vzťahu k druhým jednoduchší.“

  1. Spoločný úmysel: páter Slavko, prihováraj sa za nás, aby sa uskutočnili Máriine plány a jej úmysly s nami i prostredníctvom nás.
  2. Osobný úmysel.

Zdravas Mária, Sláva Otcu… páter Slavko, prihováraj sa za nás!

Predchádzajúce

6. deň 29.10.2020

Ďalej

8. deň 31.10.2020