6. deň 29.10.2020

„Kresťan sa môže modliť aj postiť, ísť na omšu a spovedať sa, konať dobro, a nehľadať pritom Boha s láskou.“

  1. Spoločný úmysel: páter Slavko, prihováraj sa za nás, aby sa uskutočnili Máriine plány a jej úmysly s nami i prostredníctvom nás.
  2. Osobný úmysel.

Zdravas Mária, Sláva Otcu… páter Slavko, prihováraj sa za nás!

Predchádzajúce

5. deň 28.10.2020

Ďalej

7. deň 30.10.2020