5. deň 28.10.2020

„Každý zajtrajšok, každý nový deň nesie so sebou nové príležitosti na konanie dobra a nikdy nemôžeme byť takí dobrí, že by sme nemohli byť ešte lepší.“

  1. Spoločný úmysel: páter Slavko, prihováraj sa za nás, aby sa uskutočnili Máriine plány a jej úmysly s nami i prostredníctvom nás.
  2. Osobný úmysel.

       Zdravas Mária, Sláva Otcu…  páter Slavko, prihováraj sa za nás!

Predchádzajúce

4.deň 27.10.2020

Ďalej

6. deň 29.10.2020