4.deň 27.10.2020

„Keď nájdeme zmysel, všetko prežívame inak: aj zdravie, aj chorobu, bohatstvo aj chudobu,  mladosť aj starobu. Ak sa stratí zmysel, všetko sa stáva trápením.“

  1. Spoločný úmysel: páter Slavko, prihováraj sa za nás, aby sa uskutočnili Máriine plány a jej úmysly s nami i prostredníctvom nás.
  2. Osobný úmysel.

       Zdravas Mária, Sláva Otcu…  páter Slavko, prihováraj sa za nás!

Predchádzajúce

3.deň 26.10.2020

Ďalej

5. deň 28.10.2020