3.deň 26.10.2020

„Náš život sa stáva pred Bohom pravdivým, keď sa my vnútorným rastom stávame podobný Bohu.“

  1. Spoločný úmysel: páter Slavko, prihováraj sa za nás, aby sa uskutočnili Máriine plány a jej úmysly s nami i prostredníctvom nás.
  2. Osobný úmysel.

       Zdravas Mária, Sláva Otcu…  páter Slavko, prihováraj sa za nás!м

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. októbra 2020, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

Ďalej

4.deň 27.10.2020