Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. októbra 2020, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! V tomto čase vás pozývam, aby ste sa vrátili k Bohu a modlitbe. Vzývajte o pomoc všetkých svätých, aby vám boli príkladom a pomocou. Satan je silný a bojuje o to, aby pritiahol k sebe čo najviac sŕdc. Chce vojnu a nenávisť. Preto som s vami tak dlho, aby som vás viedla cestou spásy, k tomu, ktorý je Cesta, Pravda a Život. Deti moje, vráťte sa k láske k Bohu a on bude vašou silou a útočiskom. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

Katechéza, 25.10.2020, Medžugorie

Ďalej

3.deň 26.10.2020