8. deň 31.10.2020

„Láska musí byť materiál, ktorý vkladáme jeden do druhého, aby sme rástli podľa Božieho plánu s nami.“

  1. Spoločný úmysel: páter Slavko, prihováraj sa za nás, aby sa uskutočnili Máriine plány a jej úmysly s nami i prostredníctvom nás.
  2. Osobný úmysel.

Zdravas Mária, Sláva Otcu… páter Slavko, prihováraj sa za nás!

Predchádzajúce

7. deň 30.10.2020

Ďalej

9. deň 1.11.2020