Svedectvá z 33 – dňových duchovných cvičení zasvätenia ukončených 07.10.2020.

Milovaní, chcem sa s vami podeliť s týmto svedectvom. Som rehoľná sestra Mária Jana z kongregácie Sisters of Saints Cyril  and Methodius. Pôvodne z komunity na Slovensku. Ale už štvrtý rok žijem v USA, v malom Danville v Pannsylvanii. Panne Márii som sa zasvätila v júny 2019, a to na podnet mojich priateľov z Turzovky, konkrétne Maťky. Tento rok na začiatku septembra sa v mojom srdci objavila túžba stráviť intenzívnejší čas s Pannou Máriou. Rozmýšľala som o nejakej novéne od 8. do 15. septembra. A práve v tomto čase mi bola ponúknutá iná možnosť, a to 33-dňovej prípravy na zasvätenie sa Panne Márii so Svetlom Máriiným. Moja odpoveď na toto pozvanie bola tak samozrejmá a spontánna. Každé ráno som moju svätú hodinku v kaplnke začínala rozjímaniami z vašej stránky. Napriek tomu, že to bolo skoro ráno, úžasne som sa tešila na tento čas pokoja a modlitby, na čas s Máriou. Neopísateľný pokoj. Samozrejme, že som sa chcela pripraviť i svätou spoveďou. No nie je ľahké ísť na sv. spoveď v čase Covidu, ale všetko išlo tak ľahko. Tu nie je zvykom spoločná modlitba ruženca sestier, a tak som sestry pozvala na večernú modlitbu ruženca v Bazilike sv. Cyrila a Metoda.
7. septembra som priniesla kvetinku Panne Márii a po svätom prijímaní si obnovila svoje zasvätenie. Nikto netušil, čo robím. Pri večery sa ma sestry pýtali, aký bol môj deň? Bežná otázka s nezvyčajnou odpoveďou: „Som tak šťastná a rozrušená.“ A tak som mala možnosť vyrozprávať moju skúsenosť z 33-dňovej prípravy na obnovenie môjho zasvätenia sa Márii a samotného obnovenia zasvätenia sa súkromne po svätom prijímaní. Potom sme sa spoločne modlili ruženec. A ja som bola tak nadšená!
Musím vám povedať minimálne dve veci, ktoré sa mi páčili alebo ma oslovili na každodenných rozjímaniach. Nádherne hymny a modlitby k Duchu Svätému, každý deň iné. Hotové bohatstvo, ktoré Cirkev má a vy ste ho sprostredkovávali. A potom ma oslovovali a hlboko sa ma dotýkali slová Panny Márie z posolstiev. Jednoducho ma našli. Šíriť pokoj, dobro, láskavosť nenásilným spôsobom či slovným presviedčaním. Tichosť každodenných dobrých skutkov.
Počas dní prípravy som si často opakovala ako strelnú modlitbu Máriino meno a meno Nebeského Ocka. V týchto dňoch často a detinsky opakujem: „Mária, chráň moje srdce!“
Ešte raz zo srdca ďakujem a vyprosujem Božie požehnanie pre vás a vaše dielo. Ave Mária!
Sr. Jana, SSCM

Ďakujem zo srdca za tieto uplynulé dni. Ďakujem Bohu, že ma nasmeroval v mojom zložitom období práve na toto zasvätenie. Bolo to pre mňa veľkým povzbudením a zároveň znamením, že sa nemusím báť, pretože je Panna Mária so mnou, prihovára sa za mňa a vedie ma na ceste k Pánovi.
Lucia

Ďakujem zo srdca za toto zasvätenie. Som, ale trochu smutná, lebo pre mňa to bolo dosť ťažké. Nedokázala som sa úplne odovzdať Márii, úprimne, z celého srdca, hoci som veľmi chcela. Skoro vždy mi niečo bránilo. Ak môžem poprosiť o modlitbu za mňa na tento úmysel, bola by som veľmi rada. Uvedomujem si, že žijeme ťažké časy a napriek tomu som tak veľmi vlažná a povrchná voči Bohu, Panne Márii a blížnym. Ale jedno viem, že je to všetko veľká milosť. Verím, že mi ju naša Mama pomôže prijať.
Pán Boh zaplať.
Lula

Nový pohľad na Máriu, aký som predtým nezažila. Krásne meditácie, básne a zamyslenia. Ďakujem.
Martina

Z celého srdca ďakujem Pánu Bohu za možnosť zúčastniť sa týchto duchovných cvičení. Ďakujem i vám všetkým, ktorí ste sa podieľali na prípravách. Vždy som sa ráno tešila na nové modlitby a nechcelo sa mi veriť, keď som v utorok prečítala, že sme už na konci … Prajem a vyprosujem nám všetkým potrebné milosti, veľa lásky, radosti v duši. 
Gabriela

Bol to požehnaný čas. Počas týchto dní som precítila Máriinu blízkosť, jej materskú prítomnosť plnej lásky a povzbudenia. Teraz viem, že ma bude držať za ruku a viesť vo chvíľach dobrých, ale aj ťažkých. 
Andrea

Uvedomila som si, aká je Mária starostlivá a, ako túži byť s nami… Teraz je to ona, ktorá putuje k nám, lebo my k nej nemôžeme… A predsa našla spôsob… Lebo Bohu, nič nie je nemožné… A nič jej neodmietne… Táto novéna bola jej dielo, ktoré Boh požehnal, nech je oslávený…
Som vďačná Bohu, že nás takto spojil ako svoju rodinu ako armádu Nepoškvrnenej.
Veľká vďaka aj za vás všetkých. Božie požehnanie a milosť, láska a ochrana Panny Márie nech je s vami všetkými. 
G.

Vďaka za požehnaný čas 33 dní s Pannou Máriou v spojení s Medžugorím. S radosťou som očakávala každý deň modlitbu. Po celý čas som pociťovala radosť. No a deň zasvätenia bol najkrajší deň. Priniesla som kvety Panne Márii do kostola, pomodlili sme sa spoločne ruženec, svätá omša a napokon zasvätenie. Pán dekan mi podpísal moje osobné zasvätenie a ešte mi tam pridal aj dve pečiatky farského úradu. Prišla som domov a duchovne som sa preniesla na Podbrdo modlitbou ruženca. Mala som pocit, akoby som tam bola. Veľmi mi chýba Medžugorie. Bolo cítiť tú atmosféru. Slzy sa mi tlačili do očí a v srdci som prežívala radosť. Úžasný zážitok. Ešte raz úprimná vďaka. Viera
Počas tohto 33 dňového obdobia som zažívala krásne veci. Moje modlitby k Panne Márii boli vyslyšané. Dokonca sa mi v mnohých veciach otvorili oči, stretla som úžasných ľudí, ktorí mi pomohli na ceste životom a hlavne mi pomohli posilniť vieru a teraz už môžem povedať, že svoje starosti a trápenia dokážem odovzdať Bohu a naplno mu dôverovať. Zavládol vo mne pokoj a nesmierne si to vážim. Ďakujem.
Kristína

Pane vďaka ti za úžasne milostivé duchovné cvičenia a požehnaj prosím svojimi darmi a milosťami všetkých zúčastnených. V Medžugorí som bola 2x po sebe na Festivale mladých asi pred 18 rokmi a odvtedy mám silnú túžbu vrátiť sa tam. Toto leto som bola rozhodnutá ísť, no nedalo sa… Verím, že moje prvé kroky do zahraničia povedú práve tam. 
Organizátorom vďaka za sprostredkovanie modlitieb a vedenie a Panne Márii vďaka, že si ma takto našla a pritiahla bližšie. Najviac ma oslovili modlitby k Duchu Svätému a samozrejme posolstvá Panny Márie. Verím, že ďalšie ovocie a milosti tejto duch. obnovy ešte len prídu, ale silne som vnímala radosť v srdci počas celých 33 dní. Buďte všetci požehnaní! 
Miriam

Musím sa priznať, že niektoré meditácie boli pre mňa ťažké, no každý deň som sa tešila na posolstvá Panny Márie, ktoré hovorili priamo do duše. Veľkým darom pre mňa bolo aj to, že niektoré dni som mohla prežiť pri našej mame v Litmanovej. Najsilnejší zážitok je však skúsenosť, že Mária ma ľúbi aj s mojimi slabosťami a nestráca so mnou trpezlivosť. Vždy, keď jej to dovolím, tak ma vedie a usmerňuje.
Marta

Ďakujem Našej nebeskej Mamke za tie krásne duchovne prežité dni plné milosti, za modlitby a meditácie, za možnosť každý deň pristupovať k najsvätejšej Eucharistii,…. Na Fatimskú sobotu sme sa spoločne s mojimi priateľmi modlili ruženec. Chcem sa postiť každú stredu a piatok a modliť sa sv. ruženec na úmysel našej nebeskej Mamky. Ďakujem aj vám Svetlo Máriino. 
Tatiana


Velké díky za požehnaný čas prožitý s Pannou Marií a Duchem svatým v tomto společenství! Kdysi jsem si říkala: jak se to stane, že zvítězí Neposkvrněné Srdce Mariino? Při této novéně jsem to pochopila. Mariino Srdce už teď vítězí v tolika srdcích na celém světě! Bohu a vám, kteří jste tuto novénu připravili, velké DÍKY! Dobrý Bože, díky za Medžugorje!
Anna, cz

 

Ďakujem za tuto novénu, do ktorej, keď som sa na začiatku prihlásil, mal som obavy či to vydržím až do konca, no potom, keď som dostával nové a nové modlitby každý deň, už som sa tešil na ďalší deň a zrazu, akoby ma niekto preniesol v priestore a čase už je koniec. Vďaka Ježišovi a Márii za ich ochranu a pomoc, prajem všetkým požehnaný čas.
Ľubomír

PJK, chcem sa podeliť o to, ako som ja prežila 33-dňové duchovné cvičenia. Týchto duchovných cvičení som sa zúčastnila po druhýkrát a zdalo sa, že nijako špeciálne som ich neprežívala, až, keď som bola na sv. omši asi deň po dokončení duchovných cvičení, tak som si znovu uvedomila o čom to celé je. Znova som mala možnosť odkryť, čo znamená „byť otrokom Panny Márie“,  že to znamená úplne zabudnúť na seba a svoje úmysly a naplno sa odovzdať a slúžiť jej tak, ako nás prosí v Medžugorí, modliť sa na jej úmysly a obetovať sa za spásu duší. Pre mňa je to opäť veľmi silná skúsenosť, kedy má Panna Mária pozýva k  spolupráci a čaká na moju odpoveď.Otázkou teda je, či som ochotná zanechať svoje úmysly a myslieť a modliť sa na jej úmysly a za jej plány. Pán Boh zaplať. 🙂
Maria Luisa

Chcem sa podeliť o moju skúsenosť z 33- dňových duchovných cvičení, pochopila som, že keď voláme na Pannu Máriu a zveríme sa do jej rúk v úplnej dôvere, ona nám príde vždy na pomoc. V pondelok, 2 dni pred koncom duch. cvičení, som myslela, že ich už nedokončím, ale celý deň som volala na Máriu, nech mi pomôže a Panna Mária ma nesklamala, večer v ten deň ma priviedla k svojmu Synovi, na sv. spoveď a sv. omšu, a to ešte na sviatok sv. Faustíny. Kňaz cez kázeň hovoril o Božom milosrdenstve, aj Evanjelium bolo o milosrdnom samaritánovi. Hlboko sa ma to dotklo, že keď sa úplne odovzdám Panne Márii, ona ma povedie. Takto ma Panna Mária priviedla až k poslednému dňu duch. cvičení. Chvála ti Pane.
Lucia

Chcem sa podeliť, aký krásny deň som včera prežila. Veľmi som túžila ísť na svätú omšu do chrámu, ktorý je zasvätený Panne Márii Ružencovej. Keďže počet ľudí je obmedzený, nemala som veľkú šancu. Pred kostolom bolo veľa ľudí. Kostolník ma zbadal, takú skormútenú. Potom zakričal: „Pani, poďte na spoveď!“ Pravdu povediac nemala som v úmysle ísť na spoveď. Vstúpila som do chrámu, obsadiť si  miesto pod obrazom Panny Márie Ružencovej. A šla som na spoveď. Ešte nikdy som tak neplakala počas ľútosti. Po svätej omši som sa zasvätila Pánu Ježišovi prostredníctvom Panny Márie. Ďakujem vám za tak hlboké meditácie, už teraz mi chýbajú.

Požehnaný deň prajem, som nesmierne šťastná a vďačná, že som mohla byť súčasťou tejto skupinky a zúčastniť sa týchto duchovných cvičení. Bolo to pre mňa niekedy namáhavé, keďže kvôli práci a rodinke som začínala až neskoro v noci. No deň zasvätenia bol úžasný, dostala som milosť úžasnej spovede, pokánia a aj napriek tejto situácii som mohla byť na sv. omši a prijať Pána Ježiša v Najsvätejšej Eucharistii. Potom som už utekala domov a hneď som sa s vami spájala na modlitbu ruženca a samotné zasvätenie. Úžasné bolo, že práve v ten deň som mala dovolenku a pritom som to tak vôbec neplánovala, Panna Mária sa postarala. Po zasvätení som cítila nesmiernu radosť a hlavne som cítila nesmiernu ochranu. A stále ju cítim, nebojím sa. Viem, že ona je s nami a stále bude. Nesmierna Vďaka za všetko.
Slávka

 

Predchádzajúce

Adorácia, Medžugorie 10.10.2020

Ďalej

Príprava k 20. výročiu smrti p. Slavka Barbariča