1.deň 24.10.2020

„Ten, kto nevidí dobro a vidí a zdôrazňuje len to, čo je zlé, ten nemôže byť nikdy šťastný.“

  1. Spoločný úmysel: páter Slavko, prihováraj sa za nás, aby sa uskutočnili Máriine plány a jej úmysly s nami i prostredníctvom nás.
  2. Osobný úmysel.

          Zdravas Mária, Sláva Otcu…  páter Slavko, prihováraj sa za nás!

Predchádzajúce

Úvod

Ďalej

2.deň 25.10.2020