Úvod

Drahí priatelia,

24.11.2020 oslávime 20. výročie smrti pátra Slavka Barbariča. Pripomeňme si, že zomrel po modlitbe krížovej cesty, pod krížom po 15.00 na kopci Križevac.

25.11.2000 Panna Mária povedala:

„Drahé deti! Dnes, keď je k vám nebo zvláštnym spôsobom blízko, pozývam vás k modlitbe, aby ste prostredníctvom modlitby dali Boha na prvé miesto. Deti moje, dnes som blízko k vám a žehnám každého z vás svojím materinským požehnaním, aby ste mali silu a lásku pre všetkých ľudí, ktorých stretnete vo svojom pozemskom živote, a aby ste mohli darovať Božiu lásku. Radujem sa s vami a chcem vám povedať, že váš brat Slavko sa narodil pre nebo a prihovára sa za vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“

Pripravme sa každý deň k tomuto veľkému dňu jeho myšlienkou, citátom, modlitbou na jeho príhovor.

Začíname 24.10.2020 a končíme 24.11.2020 

Predchádzajúce

Príprava k 20. výročiu smrti p. Slavka Barbariča

Ďalej

1.deň 24.10.2020