2.deň 25.10.2020

„Milovaná osoba nikdy nezostarne, nikdy nie je nudná a nezaujímavá, nikdy sa neopakuje, aj keď robí všetko rovnako.“

  1. Spoločný úmysel: páter Slavko, prihováraj sa za nás, aby sa uskutočnili Máriine plány a jej úmysly s nami i prostredníctvom nás.
  2. Osobný úmysel.

       Zdravas Mária, Sláva Otcu…  páter Slavko, prihováraj sa za nás!

Predchádzajúce

1.deň 24.10.2020

Ďalej

Katechéza, 25.10.2020, Medžugorie