Litovské dni v Medžugorí

V dňoch 23. – 25. apríla tohto roku sa v Medžugorí konala prvýkrát púť “Litovské dni“, na ktorej sa zúčastnilo takmer 200 litovských pútnikov z rôznych častí Litvy. Naše srdcia sa naplnili radosťou, lebo kúsok Litvy dorazil do Medžugoria.

Myšlienka zorganizovať litovské dni vznikla zhruba pred rokom, keď po seminári pôstu, modlitby a mlčania, ktorý každoročne organizuje spoločenstvo Svetlo Máriino, pocítili viacerí účastníci túžbu pozvať čo najviac krajanov na toto miesto milosti. Zástupcovia Rádia Mária sa rozhodli poprosiť „Veľvyslanectvo nebies“ – Medžugorie – na vlnách Rádia Mária o  uskutočnenie špeciálneho programu na tému Medžugorie: Deti moje, modlite sa.

Vedeli ste o tom, že aj Rádio Mária je plodom Medžugoria?

Panna Mária, naša Matka a Kráľovná pokoja, povedala, že nikto nepríde do Medžugoria náhodou. Ona všetkých pozýva osobne. Sme obzvlášť radi, že naši drahí pastieri zareagovali na toto osobné pozvanie. Sme vďační, že nás viedli a sprevádzali arcibiskup Kestutis Kevalas z Kaunasu a biskup Eugene Bartulis zo Šiauliai. Ich modlitba, prítomnosť a starostlivosť otvorili brány neba ešte viac, rovnako ako naše srdcia. Sprevádzali nás aj kňazi, ktorých služba (spovede, pomoc s prekladom a pod.) bola veľmi cennou súčasťou programu litovských dní v Medžugorí. Chceme sa podeliť aj s faktom, že povolanie niektorých hosťujúcich kňazov do kňazstva bolo tiež ovocím ich púte do Medžugoria („Po ovocí ich poznáte“, Mt 7,15-20).

Pútnici, ktorí prišli skôr, mohli Medžugorie spoznať trochu viac a vypočuť si svedectvo manželov Patricka a Nancy, ktorí sem pred tridsiatimi rokmi prišli z Kanady. Hlavnou myšlienkou Patrickovho svedectva  bolo vzdať úctu kňazom za to, že za nás dali svoj život a za to, že len ich rukami pri svätej spovedi sa otvárajú nebeské brány. Rovnako, že život s posolstvami Kráľovnej pokoja činí zázraky v nás i okolo nás.

V prvý deň spoločného programu litovských dní v Medžugorí nás privítala Terézia Gažiová, zakladateľka komunity Svetlo Máriino, ktorá nám povedala, ako sa v tejto malej dedinke začala história zjavení Panny Márie v Bosne a Hercegovine. Terézia predstavila v škole Panny Márie päť dôležitých posolstiev, ku ktorým sme všetci pozvaní: modlitba ruženca, každodenné čítanie Svätého písma, sv. omša, pôst o chlebe a vode v stredu a piatok a mesačná spoveď. Terézia tiež hovorila o tom, že Panna Mária, ktorá sa predstavila ako Kráľovná pokoja na tejto zemi, v jednom zo svojich posolstiev povedala: „Čo som začala vo Fatime, dokončím v Medžugorí – moje Srdce zvíťazí!“ Tieto slová sú pre nás obzvlášť dôležité v modernom spoločensko-politickom kontexte a dávajú nám nádej, vediac, že Panna Mária vo Fatime hovorila o Rusku a žiadala ho zasvätiť jej Nepoškvrnenému Srdcu.

Litovčanov srdečne privítal a pozdravil aj správca farnosti Medžugorie, páter Zvonimir  Pavičić, a počas svätej omše nás navštívil aj arcibiskup Aldo Cavalli, apoštolský vizitátor z Vatikánu v Medžugorí, ktorý predniesol homíliu. Zdôraznil, že Medžugorie je miestom milosti a Panna Mária nás sprevádza v modlitbe, ktorej centrom je Eucharistia. Po obede všetci pútnici vystúpili na horu zjavení – Podbrdo a po návrate sa pripojili k ďalším pútnikom z celého sveta vo večernom modlitbovom programe v kostole sv. Jakuba. Počas modlitby bolestného ruženca pred začiatkom svätej omše mal každý možnosť v tichu otvoriť svoje srdce a pozdraviť Kráľovnú pokoja (v čase zjavenia).

Na druhý a tretí deň púte Litvy v Medžugorí sme mali jedinečnú príležitosť a dar vypočuť si prednášku pátra Ljuba Kurtovića, ktorý sa s nami podelil o rôzne myšlienky. Jeho rozjímania čítame každý mesiac v časopise Svetlo Máriino, takže bolo veľkou radosťou počuť a vidieť kňaza, ktorý sa prihovára našim srdciam.

Silný dážď zmenil naše plány, preto sme sa na druhý deň vybrali do komunity Cenacolo. Tam sme si vypočuli inšpirujúce svedectvá o zmene života a mohli sme sa presvedčiť, že „pre Boha nič nie je nemožné“ (sestra Elvíra). Komunita Cenacolo bola založená v roku 1983, ako nežná Božia odpoveď na krik a zúfalstvo mladých ľudí – unavených, sklamaných, bez nádeje, drogovo závislých, no hľadajúcich radosť a skutočný zmysel života.

V posledný deň programu sme si vypočuli aj slová o zmysle krížovej cesty, o tom, že Panna Mária nás pozýva k spolupráci: darovať rôzne ťažkosti, skúsenosti a naše osobné kríže, spájať ich s Ježišovým umučením, a najmä modliť sa na jej úmysly. Vystúpili sme na horu Križevac, z ktorej sa ozývali litovské modlitby. Naše modlitby sme obetovali za pokoj na Ukrajine a v Litve, ktorých história, ako poznamenal arcibiskup Kestutis Kevalas, svedčí o zázrakoch, ktoré Boh urobil pre náš ľud.

„Kríž je znakom víťazstva, tým znamením zvíťazíš!“

Sme povolaní nestratiť dary, ktoré sme dostali z neba a naďalej žiť posolstvá Panny Márie. Žiť tu na zemi ako na púti a prinášať posolstvá Medžugoria tam, kde sme. Mária nás pozýva, aby sme vytvárali malé modlitbové skupiny, pretože „kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi“ (Mt 18,20). Pozýva nás tiež k modlitbe za pokoj, pretože „pôst a modlitba môžu zastaviť dokonca aj vojny“ (posolstvo Panny Márie 6. augusta 1982).

Naozaj verím, že litovské dni v Medžugorí sú úžasným začiatkom obnovy napĺňania zámerov a plánov, ktoré má Boh pre spásu celého sveta prostredníctvom Panny Márie v Litve. Tiež verím, že sa budeme môcť stretnúť na litovských dňoch v Medžugorí opäť,  aj budúci rok!

Ďakujem, že ste Máriinými vystretými rukami a odpovedáte na jej volanie.

pripravila: Egle Ozolinčiute

Predchádzajúce

Svetlo Máriino. Jún 2024

Ďalej

Príprava na omšu. Bolestné tajomstvá (pokračovanie) (Páter Slavko Barbarič, OFM)