Príprava na omšu. Bolestné tajomstvá (pokračovanie) (Páter Slavko Barbarič, OFM)

Úvod, 1. Modlitba v Getsemanskej záhrade

2. Bičovanie na Pilátovom dvore

Verdikt znel jasne: „Zbičujte ho!“ A nasledovalo bičovanie. Vojaci boli vycvičení. Striedali sa v ranách a rátali údery. Každý úder ranil tvoje telo viac a viac. Stala sa z teba jedna obrovská rana. Nechal si sa raniť kvôli nám, aby si uzdravil naše rany na duši i na srdci.

Vďaka ti, Ježišu, za lásku, s akou si znášal bičovanie pre nás ranených. Ďakujeme ti, že nás svojimi ranami uzdravuješ. Prosím ťa, uzdrav rany v mojej duši, z ktorých pochádzajú a v ktorých sa rodia strachy, úzkosti, nedôvera, nenávisť, žiarlivosť, závisť. Uzdrav v duši všetko, čo vedie k  závislosti od drog, alkoholu a iného.  

Uzdrav rany, ktoré vo mne ostali z detstva. Uzdrav teraz všetko, čo vo mne nie je v poriadku kvôli zlému vzťahu s otcom, mamou, súrodencami a inými členmi rodiny (žena, deti, chorí v rodine, nájomníci, členom komunity…)

Uzdrav, Ježišu, svojimi ranami všetky možné následky v mojej duši i na tele, ktoré som si priniesol na tento svet, ktoré som dostal ešte v lone svojej matky. Uzdrav všetky dedičné rany a tie, ktoré som dostal kvôli stavu, v ktorom sa moja mama nachádzala počas tehotenstva. Uzdrav, Ježišu, rany, ktoré má moja rodina (spoločenstvo), môj národ a Cirkev, rany, ktoré sme získali, pretože sme nemilovali a neboli milovaní, pretože sme neodpustili alebo nám nebolo odpustené. 

Pozri na tých, ktorí sú teraz vystavení bičovaniu v rodinách, ktorí žijú v hlbokých vzájomných nedorozumeniach. Pozri na rodiny, ktorým hrozí rozvod, pohliadni na rozvedených a na ich deti. Ustavične si navzájom uštedrujeme rany a preto život nie je nič iné ako neustále bičovanie. 

Pohliadni na svet, ktorý je bičovaný nespravodlivosťami, vojnami, nenávisťou, zhonom po peniazoch, nátlakom a rôznorodým zlom. Uzdrav rany sveta, ty, Baránok Boží, zranený za nás. 

Pozri na matky, ktoré spáchali potrat, donútene alebo dobrovoľne. Stratili radosť zo života. Sú zranené na duši i na tele, a preto sa nemôžu otvoriť životu. Navyše bola zničená ich viera, nádej a láska. 

Pretrpel si bičovanie, aby nikto nebol zničený pre svoj alebo cudzí hriech, aby nikto nemusel v srdci nosiť jedovaté rany, ktoré rodia nové rany. Preto ťa prosím, uzdrav srdcia tých, ktorí zabíjali nevinných nenarodených. 

Odstráň všetky biče utrpenia, ktoré prichádzajú, pretože sme sa neobrátili a nezmenili svoj život. Obetujem ti  všetky utrpenia, ktoré sú spôsobené osobným hriechom a hriechom sveta. Uzdrav nás. Odpusť nám a zmiluj sa nad nami. 

Otče náš, 10 Zdravas’ Mária, Sláva Otcu, Ó, môj Ježišu…  

3. Ježišovo korunovanie tŕňovou korunou

Vedeli, že sa ťa nemá kto zastať a sám si odmietol pomoc, keď si žiadal, aby tvoji učeníci boli prepustení, aby sa ich nikto nedotkol. Podľa zákona ťa nemali korunovať tŕním. Rozhodnutie znelo, aby ťa bičovali, ale vojaci pridali ďalší trest. Vysmievali sa ti, zosmiešňovali ťa, na hlavu ti nasadili korunu s veľkými tŕňmi. Boli to chvíle hlbokého poníženia. Tak sa ti posmievali, že ti cez ramená prehodili akýsi plášť, do ruky ti dali kráľovské žezlo a vysmievali sa ti, že si kráľ. Evanjeliá nám hovoria, že keď sa ti posmievali, žiadali, aby si uhádol, kto ťa udrel. Ty si iba mlčal. A tvoje mlčanie ich ešte viac rozzúrilo a rozbesnilo. Takže rany, krv, výsmech, ponižovanie a znetvorená tvár sú výsledkom tvojho bičovania. A ty si všetko znášal s láskou. Ako môžeme byť nevďační, keď si to všetko pre nás vytrpel?!

Kým sa teraz pripravujeme na svätú omšu, chcem obetovať toto tajomstvo zvlášť za všetky urážky, ktoré sú ti spôsobené na čiernych omšiach. Viem, že je mnoho takých, ktorí ťa strašným spôsobom ponižujú vo svätej hostii. Spútaní satanom, nepriateľom ľudskej spásy, sa ponižujúco zahrávajú s tebou a s tvojou eucharistickou láskou. Ježišu, odpusť a zachráň všetkých, ktorí sa z nenávisti vedome rozhodli pre takéto činy. Túžim, aby moja láska k tebe a láska všetkých, ktorí teraz prídu, bola pre teba dôstojným odčinením a útechou v tomto Eucharistickom zázraku. 

Odpusť nám všetky urážky a poníženia. Odpusť tým, ktorí prídu na svätú omšu, vezmú hostiu a dajú ju tým, ktorí s ňou potom slávia čierne omše. Odpusť tým, ktorí to robia vedome, ako aj tým, ktorí sú zapletení do zla, sľúbili spoluprácu a v skutočnosti nevedia, čo robia. Nech nedochádza k zneužívaniu tvojej Eucharistickej lásky. Nech srdcia veriacich nie sú viac chladné. Nech sa už viac nezahrávame s tvojou láskou. 

Prosím ťa a s láskou ti obetujem toto tajomstvo. Nech je moja modlitba ako balzam, ako rosa rannej útechy. Nech je moja láska, vrúcna, nežná a vďačná. Uzdrav všetky rany svojho srdca, ktoré ti spôsobila naša veľká nevďačnosť. Prosíme, aby sme my, kresťania, pochopili svätosť tvojej prítomnosti a aby sme neustále konali skutky zadosťučinenia. 

Otče náš, 10 Zdravas’ Mária, Sláva Otcu, Ó, môj Ježišu…  

 

Predchádzajúce

Mária, milujúca Matka

Ďalej

Buďte modlitbou (Terézia Gažiová)