Buďte modlitbou (Terézia Gažiová)

Vďaka Pánovi sa každý večer otvára nebo nad Medžugorím a prichádza Kráľovná pokoja, naša matka, aby sa modlila s nami. Takmer vždy sa zjavuje radostná, ako o tom svedčia vizionári. Odkedy sa začala vojna v Ukrajine a Palestíne, na tvári Panny Márie vidieť ustarostenosť o pokoj vo svete. Matky si vedia asi najlepšie predstaviť bolesť Panny Márie. Každá dobrá mama trpí a je ustarostená o svoje deti, keď si vybrali smrť a nenávisť.

Jeden mladý muž vydal svedectvo o tom, ako sa mu Boh prihovoril v sne. Prežíval obrovský hnev voči Bohu. Vyčítal mu, že neochránil jeho strýka, ktorý zahynul na vojne. Strýko bol hlboko veriaci a bol mobilizovaný do vojny. Odmietal bojovať, odmietal zabíjať. Tento mladý muž mal sen, v ktorom sa ocitol v raji a Boh sa mu prihovoril vo svetle. Začal Bohu hneď vyčítať, prečo dopustil, že jeho strýko zahynul, veď ho miloval, pomáhal druhým, mnohí sa za neho modlili. Boh mu odpovedal: „Syn môj, vzal som tohto môjho syna k sebe, lebo nechcel zabíjať moje deti.“

Keď nám Panna Mária hovorí, že satan je stále silnejší prostredníctvom tých, ktorí si vybrali smrť a nenávisť, znamená to, že si vybrali večnú smrť. My to však môžeme s Božou pomocou, a zvlášť pomocou Panny Márie, zastaviť.

I v tejto ľudsky neriešiteľnej situácii východisko existuje. Boh nám dáva prostriedky. Posiela na zem Máriu, aby bola s nami. Keď je matka s deťmi, deti sa cítia v bezpečí.  

Keď sa raz vizionári modlili s Pannou Máriou, prosili ju, aby zostala s nimi. Ona odpovedala: „Ja som stále s vami, ale vy sa modlite, aby ste boli so mnou“. 

Božia stratégia záchrany sveta sa v tejto dobe odohráva cez Máriu. Denne prichádza na zem, aby nás milovala. V posolstve z minulého mesiaca nám povedala: „Modlite sa so mnou, aby zvíťazilo dobro vo vás i okolo vás.“  

Opakuje nám: „Iba modlitbou a láskou môžete zastaviť zlo, zmeniť svet, vyriešiť to, čo sa vám zdá ľudsky nemožné.“ Hovorí nám: „Nezabúdajte, že váš život nepatrí vám, ale je darom, ktorým máte potešovať iných a viesť ich k večnému životu.“

Začína sa mesiac máj, mesiac venovaný Panne Márii. Rozhodnime sa darovať jej ho na jej úmysly. Prosme ju, aby nám pomáhala uvedomovať si, že iba modlitbou a konkrétnymi skutkami lásky je možné prinášať svetlo tým, ktorí blúdia vo tme.

Modlitba

Mária, ty nám hovoríš som s vami, moje meno je Láska. Byť s tebou znamená podobať sa ti. Pomôž nám, Mária, byť vernými a horlivými v modlitbe a láske. Odovzdávame ti všetkých našich bratov a sestry, ktorí sa rozhodli pre smrť a nenávisť. Prosíme s tebou o to, aby zakúsili Božiu lásku tí, ktorí ju ešte nespoznali, aby na zemi bola zo dňa na deň silnejšia láska. Amen.

Predchádzajúce

Príprava na omšu. Bolestné tajomstvá (pokračovanie) (Páter Slavko Barbarič, OFM)

Ďalej

S vami som a milujem vás (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)