S vami som a milujem vás (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Je množstvo Máriiných posolstiev, v ktorých Mária odhaľuje a poukazuje na svoju materinskú lásku. Známe sú nám Máriine slová: „Drahé deti, keby ste vedeli, ako veľmi vás milujem, plakali by ste od radosti.“ Toto poznanie jej lásky nie je intelektuálne, ale vychádza zo skúsenosti. Máriinej materinskej láske môžeme buď otvoriť svoje srdcia, alebo ich zatvoriť. Nie je dôležité vidieť Máriu očami, ale dôležité je otvoriť svoje srdce jej prítomnosti. Prichádza od Boha a určite vidí lepšie ako my. Jej jediným záujmom je priviesť nás k Bohu. 

25. júna 1993 nám povedala: „Drahé deti, toto sú osobitné časy a preto som s vami, aby som vás milovala a chránila, aby som chránila vaše srdcia pred satanom a všetkých vás viac priblížila k Srdcu môjho Syna Ježiša.“

Panna Mária nám chce odkryť a ukázať Božiu lásku. Môže nám vyprosiť skúsenosť Božej lásky. 

Ján vo svojom prvom liste píše: „Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho. Milovaní, teraz sme Božími deťmi, a ešte sa neukázalo, čím budeme“ (1 Jn 3, 1-2).

Apoštol Ján o sebe hovorí, že je milovaným učeníkom alebo učeníkom, ktorého Ježiš miloval. To neznamená, že Ježiš nemiloval ostatných učeníkov, ale apoštol Ján sa cítil byť milovaný a zakúšal Božiu lásku. Ten, kto sa cíti byť milovaný, môže ľahko veriť v odpustenie, vo víťazstvo života nad smrťou, vo víťazstvo lásky nad nenávisťou a ľahko uverí v zmŕtvychvstanie. 

Božia láska sa nedá zaslúžiť ani zarobiť, daruje sa nám zadarmo. Apoštol Ján hovorí, že sme Božie deti. Táto pravda o nás musí zísť z našej hlavy do našich sŕdc a celého nášho bytia. 

Je veľa ľudí, ktorí nikdy nezakúsili, kto ich stvoril, kto ich miloval a miluje, kto ich pozval k životu, kto sa o nich stará. Preto sa chcú starať len sami o seba, zhromažďovať a vlastniť veci. To sú ľudia, ktorí nepoznajú svoju dušu a nevedia, kto sú. 

Sme milovaní synovia a dcéry Božie, či si to uvedomujeme, či nie. Oveľa lepšie je  však spoznať túto pravdu. 

Môžeme sa pýtať: Naozaj ma, Bože, toľko miluješ? Prečo? Čo ťa na mne priťahuje? Pretože ja na sebe nenachádzam nič pekné. Žiaľ, my ľudia vieme sami seba často ničiť a bezhranične nenávidieť. Stáva sa, že sa ľudia zatvoria pred pravdou, že sme milované Božie deti. Človek môže premárniť život, môže sa otvoriť a vybrať si nenávisť a smrť, ako nám hovorí Panna Mária. 

Ale môžeme vážne prijať Máriine pozvania a stať sa jej vystretými rukami lásky pre všetkých, ktorí sa nachádzajú v tme. 

 

Modlitba

Pane, chceme prísť k tebe, pretože ťa chceme a potrebujeme. Chceli by sme vedieť, kto sme. Prosíme ťa, zjav nám pravdu o nás, pravdu, že sme milované Božie deti. Bez teba, Pane, sme v tomto svete stratení. Zjav nám zmysel našej existencie. Ty si nás chcel, ty si nás pozval k životu. Chceme sa vrátiť k tebe, chceme si vybrať teba. Prosíme ťa za všetkých, ktorí sa nachádzajú v tme, bez zmyslu a cieľa svojho života. 

A teba, Panna Mária, prosíme, veď nás, i všetkých, ktorých zverujeme tvojmu materinskému príhovoru, k Bohu. Amen.    

Predchádzajúce

Buďte modlitbou (Terézia Gažiová)

Ďalej

03.05.2024