Nepretržitá modlitba a pôstu za kňazov

Drahí priatelia,

Dnes je nedeľa Dobrého pastiera, modlime sa za svätosť kňazov a nové povolania na Slovensku.

Pozývame Vás zapojiť sa nepretržitej modlitby a pôstu za kňazov.

Viac na : www.zaknazov.sk

Svetlo Máriino

Predchádzajúce

Úkon zasvätenia sa svätému Jozefovi

Ďalej

30.04.2023