21. MEDZINÁRODNÁ DUCHOVNÁ OBNOVA PRE MANŽELSKÉ PÁRY (2.-5. NOVEMBRA 2022)

„UČTE SA ODO MŇA A NÁJDETE POKOJ“ (MT 11, 28- 30)
MEDŽUGORIE

V ŠKOLE
PANNY MÁRIE

PROGRAM:
Streda 2. novembra 2022
14.00 Registrácia účastníkov
16.00 Úvod do duchovnej
obnovy
17.00 Večerný modlitbový
program v kostole

Štvrtok 3. novembra 2022
09.00 Ranná modlitba
09.30 Prednáška
11.00 Tichá poklona pred
Najsvätejšou sviatosťou
oltárnou
15.00 Prednáška
17.00 Večerný modlitbový
program v kostole

Piatok 4. novembra 2022
07.00 Modlitba na Križevci
11.00 Prednáška
12.00 Tichá poklona pred
Najsvätejšou sviatosťou
oltárnou
15.00 Prednáška
17.00 Večerný modlitbový
program v kostole

Sobota 5. novembra 2022
07.00 Modlitba na Podbrde –
vrchu zjavenia
10.00 Prednáška
11.00 Záverečná sv. omša

KOORDINÁTOROM DUCHOVNEJ OBNOVY JE PÁTER ZVONIMIR PAVIČIČ OFM

STIAHNÚŤ PLAGÁT

Predchádzajúce

20.10.2022

Ďalej

21.10.2022