21. výročie smrti pátra Slávka Barbariča

V dnešný deň pred 21. rokmi sa pre nebo narodil náš drahý brat Slavko Barbarič,
človek skromný a s veľkým srdcom. Mohli by sme povedať, že čím je Medžugorie dnes je
plodom jeho práce a darovania sa. Páter Slavko bol a je Medžugorie. Jeho srdce prestalo byť
na mieste, ktoré mu bolo zvlášť milé, prirástlo mu k srdcu – Križevac. Zomrel medzi 13 a 14
zastavením. Správa o jeho smrti zamrazila všetkých v Medžugorí i vo svete. Posolstvo Panny
Márie z toho večera pri zjavení vizionárke Mariji bolo povzbudením, ale vôbec neubralo na
žiali. Keď sa vizionárka Marija spýtala Panny Márie: „A čo teraz?“ Panna Mária odpovedala:
„Pokračujte.“
Nasledujúci deň v posolstve pre celý svet Panna Mária povedala: „Drahé deti! Dnes,
keď je k vám nebo zvláštnym spôsobom blízko, pozývam vás k modlitbe, aby ste
prostredníctvom modlitby dali Boha na prvé miesto. Deti moje, dnes som blízko k vám a
žehnám každého z vás svojím materinským požehnaním, aby ste mali silu a lásku pre
všetkých ľudí, ktorých stretnete vo svojom pozemskom živote, a aby ste mohli darovať Božiu
lásku. Radujem sa s vami a chcem vám povedať, že váš brat Slavko sa narodil pre nebo a
prihovára sa za vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“
Nech Panna Mária, Kráľovna pokoja, príde pred svojho Syna Ježiša a vyprosí u neho
milosť, aby Cirkev rozpoznala svätosť pátra Slavka a pozdvihla ho na oltár svätých.

Zdroj: Mari Vision Medjugorje

Predchádzajúce

23.11.2021

Ďalej

24.11.2021