24-hodinový ruženec za Slovensko začneme pred ikonou „Salus populi romani“ v Ríme.

Začneme sa modliť pred ikonou „Salus populi romani“ v Bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme. 
Pomocou tejto ikony zastavil pápež v roku 590 mor. Jej autorom je podľa tradície evanjelista Lukáš. Pred každou zahraničnou cestou sa svätý otec František modlí pred touto ikonou. 
Budú sa s Vami modliť:
otcovia arcibiskupi Ján Babjak a Ján Orosch a biskupi Ján Kuboš a Stanislav Stolárik.
Kňazi: otec Matúš Marcin, otec Ľuboslav Petríčko, otec Peter Čintala, otec Peter Iľko, otec Jozef Urvinitka, otec Ondrej Sabo, otec Stanislav Vojtko, otec Vasil Kindia.
Budú sa modliť : Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa, rehole Paulínov, Karmelitánov a Františkánov, Mariánske kňazské hnutie, Rodina Panny Marie z Lužianok, Inštitút Krista Veľkňaza Žakovce-deti, Klokočovská rodina, Svetlo Mariino z Medžugoria, Bojovníci Márie, Rádio Mária a ostatní veriaci z celého Slovenska a sveta…
K modlitbe 24 hod ruženca sa v skrytosti pripoja aj rehoľné kontemplatívne rády a ostatné miesta kde sa budeme modliť:
bazilika Santa Maria Maggiore v Ríme, Medžegurie, Klokočov, Ľutina, Litmanová, Hora Zvir, Levoča – Mariánska Hora, Staré Hory – Karmelitáni, Turzovka,  Živčáková, Trnava – obraz Panny Márie, Šaštin – Stráže Mariánka pri Bratislave 
Viac na: https://slovenskydohovorzarodinu.sk/24-hodinovy-ruzenec-za-slovensko-putujeme-za-pannou-mariou/

 

Predchádzajúce

Homília, Medžugorie 12.03.2021

Ďalej

14.03.2021