31. Mladifest: Svätá omša, kotrú celebroval kardinál Vinko Pulič, 05.08.2020

Predchádzajúce

31. Mladifest: Film komunity Cenacolo, 05.08.2020

Ďalej

31. Mladifest: Adorácia, Medžugorie 05.08.2020