33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 17. deň

Link na video:  https://youtu.be/REGKY5kUcGQ 

17. DEŇ – JEŽIŠ VYSTÚPIL DO NEBA

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

3 x Príď Duchu svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Tvojej milovanej Nevesty.

Lk 24, 50-52

Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. Ako ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba. Oni sa mu klaňali a s veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzalema.

ZAMYSLENIE

Ty si nám, Ježišu, sľúbil, že budeš s nami po všetky dni až do skončenia sveta. Daj nech si to uvedomujeme, najmä v ťažších chvíľach. Pomôž nám, Ježišu, zostať s tebou, aby si aj cez nás priťahoval k sebe iných lanami lásky.

POSOLSTVO

Posolstvo, Medžugorie, 25. január 1989

„Drahé deti! Dnes vás pozývam na cestu svätosti. Modlite sa, aby ste pochopili krásu a veľkosť tejto cesty, kde sa vám všetkým zvláštnym spôsobom zjavuje Boh. Modlite sa, aby ste mohli byť otvorení všetkému, čo Boh koná skrze vás a aby ste vo svojom živote mohli Bohu ďakovať a tešiť sa zo všetkého, čo koná prostredníctvom každého jednotlivca. Žehnám vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. „

Modlitba zasvätenia SEDEMBOLESTNEJ

Matka Sedembolestná,

Volíme si ťa dnes za svoju matku a kráľovnú, všetko, čím sme, čo máme a čo konáme, vkladáme do tvojich rúk a zverujeme pod tvoju ochranu.

V úplnej poddanosti a láske sa skrze tvoje Nepoškvrnené srdce sedembolestná matka, zasväcujeme Ježišovi Kristovi: seba osobne, svoje rodiny, spoločenstvá i celú spoločnosť, náš národ, naše Slovensko na všetkých úrovniach jeho jestvovania, jeho prítomnosť i budúcnosť.

Prosíme ťa, veď nás cestou láskyplného prijímania každodenných ťažkostí, aby sme mali účasť na moci víťazného kríža tvojho božského syna. On svojim zmŕtvychvstaním ukazuje, že vernosť vôli nebeského otca nás otvára pre jeho všemohúcu lásku, ktorá premáha zlo a utrpenie a vedie k víťazstvu lásky, života a radosti v časnosti i vo večnosti.

Blahoslavená Panna Mária, matka bolestná, ty matka milosti, ty nádej sveta, ty patrónka naša, vypočuj nás, svoje deti, ktoré volajú k tebe. Amen.

VÝZVA

Mária, pomôž nám dnes hľadať a nachádzať laná lásky, cez ktoré chce Boh priťahovať svoje milované deti.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

Predchádzajúce

22. medzinárodná duchovná obnova pre manželské páry

Ďalej

33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 18. deň